SØKE OM TRENINGSTIDER FOR SESONGEN 21/22

Det er nå åpnet for å søke om tildeling av treningstider for kommende sesong. Søknadsfristen er fredag 7.mai.

Dersom din klubb/ditt lag ønsker å bli vurdert i tildelingen av treningstid i vår fotballhall eller flerbrukshall sesongen 2021/2022 bes dette meddelt på mail til  [email protected]     innen fredag 7.mai 2021.

Søker må oppgi:

  • Ønsket treningsdag(er)
  • Ønsket treningstid
  • Ønsket leieperiode(fra-til)

Fordeling av treningstider foretas med bakgrunn i innkommende ønsker.
Tildeling gjøres etter kriteriesett vedtatt av MSK`s styre.

Vi tar sikte på å sende ut leieavtaler for sesongen 2021/2022 i løpet av mai/juni måned.

Pris per time følger Drammen Kommune`s utleiepriser. P.t. er denne 415,- kroner for senior i flerbrukshall, 100,- kr for barn/ungdom i flerbrukshall og 1050,- kr i fotballhallen.

Prisene vil bli indeksregulert 01.01.22 ihht Drammen Kommunes økonomiplan for 2022.

Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen

Kjetil A. Bergh
Daglig leder
Mjøndalen Sport og Kultursenter AS
Mjøndalshallen
Tlf 913 31 243 – www.mjondalshallen.no

Flere nyheter fra Mjøndalshallen

Åpen hall

ÅPEN IDRETTSHALL

Hver mandag, onsdag og fredag kl 14.00-16.00 i perioden-november-april holdes det «Åpen idrettshall» i Mjøndalshallen. Tilbudet gjelder elever ved barne – og ungdomsskolene. Tilbudet følger skoleruta. Oppstart

LES MER »