Om Mjøndalshallen

Mjøndalshallen eies av Mjøndalen Sport og Kultursenter AS.
Drammen Kommune og Mjøndalen Idrettsforening eier begge 50 % av aksjene.
I styret sitter 3 representanter for hver av eierne.

Mjøndalshallen har følgende fasiliteter:

 • Fotballhall spilleflate (65 x 40,5 m) med kunstgress. Tribunekapasitet: 320 tilskuere.
 • Flerbrukshall (44 x 24 m) til håndball, innebandy, volleyball, futsal m.mer.
  Tribunekapasitet: 440 tilskuere.
 • Judohall(Dojo).
 • 3 løpebaner i fotballhallen

Fotballhall og flerbrukshall leies ut til hovedsakelig trening, kamper og diverse arrangement – også ikke-idrettslige.

Begge hallene egner seg godt til utstillinger, messer, loppemarkeder, bruktmarkeder osv.

Leietagere i hallens lokaler.:

 • Family Sports Club treningssenter
 • Vassenga Barnehage og Mjøndalen skole SFO
 • Buskerud Muskel- og Leddklinikk, (Fysioterapi, naprapat)
 • NOR 92 innebandyklubb
 • Mjøndalen IF, Esport

Mjøndalshallen har blitt benyttet av bl.a.:

 • Isachsen-gruppen: Jubileumsfest – 25 år.
 • Bjørnulf Engros: Messe, storkjøkken.
 • Mjøndalen og Steinberg Skolekorps: Loppemarked.
 • Ungt Entreprenørselskap: Messe.
 • Aron Skiklubb: Skimarked.
 • Aulie Lompebakeri/MIF Fotballs Møljefestival.
 • Drammen Brukshundklubb: Hundearrangement.
 • Landsturneringen 2011: Bankett.
 • Nedre Eiker kommune: Jubileumsfest – 150 år.

Sommeren 2022 ble det lagt nytt kunstgressdekke i fotballhallen. type Saltex MTRX Ultra 40mm med TPO-S. Gulvet i flerbrukshallen ble rehabilitert sommeren 2017. Begge haller har oppgradert LED-belysning. 4 tilstøtende garderober ble pusset opp sommeren 2019.

Timepriser ved ordinær leie sesongen 2024 fra 01.01.2024:
 • Fotballhall kr 1145,-
 • Flerbrukshall kr 470,-
 • Flerbrukshall kamp kr 625,-
 • Ved arrangement: Etter avtale.

Priser indeksreguleres årlig og følger Drammen Kommune sine satser.

Kontakt daglig leder Kjetil A. Bergh på telefon 32 23 75 0091 33 12 43 eller [email protected]

Styret i MSK:

 • Kjell-Erik Haukland (leder)
 • Hanne Lenes Solem
 • Tore Fyrand
 • Inger R. Opdal
 • Olaf Haug
 • Øystein Følstad
Historikk

Planer om idrettshall i Mjøndalen ble lansert allerede på midten av 1980-tallet, men det var først på våren i 1998 at dette ble tatt skikkelig tak i.

To navn må nevnes i den forbindelse: Arne Gunnar Sivertsen og Jon Opdahl. Begge sto sentralt i planleggingen og byggingen av hallen.

I januar 2000 ble byggearbeidene satt i gang og i desember samme år ble de første treningene gjennomført innendørs.

Hallen ble offisielt åpnet 3. mars 2001. Hallen hadde en totalkostnad på ca 60 millioner kroner og har et etter utbygging i 2008 totalareal på ca 9000 kvadratmeter.

I bygget ligger det også lokaler som benyttes til treningssenter, barnehage, SFO og kontorlokaler.

Selskapets vedtekter sier at ingen av eierne kan ta ut utbytte av selskapet. Et evt overskudd brukes til oppgraderinger og vedlikehold.

Hallen har ca 5500 brukstimer årlig.