Mjøndalshallen 20 år!

I mars er det 20 år siden Mjøndalshallen offisielt ble åpnet!

I dag er det den naturligste ting av verden for ungene som vokser opp i Mjøndalen å dra til Mjøndalshallen.  Enten for å spille kamper eller ha trening med fotball, innebandy, håndball, judo, baseball eller for å delta i prosjektet Åpen idrettshall. Dette er et tilbud for barn og unge hvor de organiserer sin egen aktivitet under påsyn av spreke pensjonister. 

Veien, for å komme dit MIF er i dag anleggsmessig, har til tider vært lang. Et av prosjektene som derimot gikk utrolig raskt, var byggingen av Mjøndalshallen.

2 sentrale personer i planleggingen og byggingen av Mjøndalshallen var Arne Gunnar Sivertsen og Jon Opdahl.  Arne og Jon hadde på 1980 og 1990-tallet leder- og trenerfunksjon for lag i MIFs junioravdeling fotball. I disse årene var treningsforholdene håpløse høst/vinter og vår.  På våren 1998 begynte de første tankene om å forbedrede treningsforholdene å svive i Arnes hode.  Han hadde fått nyss om at de skulle skifte kunstgressdekket i Østfoldhallen, og kanskje kunne MIF få tak i dette for å bruke det på Vassenga? Arne sparret disse tankene med Jon.

17. mai 1998: Arne og kona Berit er i Mjøndalen for å se barnetoget. Etter toget treffer Arne ei som han hadde gått sammen med på barneskolen – Karin Kvisten. Karin er på den tiden politisk aktiv for Arbeiderpartiet og sitter som leder av utvalget Kultur og helse i Nedre Eiker kommune. Berit må nå finne andre å snakke med, for Arne «henter ut» meget viktig informasjon fra politikeren Karin. Kommunen sliter med mangel på barnehageplasser, ikke plass til SFO. Gymsalene på både Veiavangen og Mjøndalen skole er i dårlig forfatning og de har for liten kapasitet.  Dette er å helle tennvæske på den lille gnisten Arne hadde… Om kvelden på nasjonaldagen ringer Arne til Jon: «Detta blir svært! La meg få sommer’n på meg».

Sommeren 98 jobber Arne med planene om å bygge idrettshall i Mjøndalen.  Den skal ligge på den gamle grusbanen. Den 13. august blir det innkalt til møte på MIF-huset hvor representanter for Norges Fotballforbund, Nedre Eiker kommune og MIF er til stede.  Daværende ordfører i Nedre Eiker, Rolf Bergersen, er også invitert til møtet.  Arne presenterer planene.  Ordføreren avslutter møtet med å si: «Flotte planer, detta vil vi gjerne ha, bare bygg dere, men kommunen har ikke penger å bidra med.»

Det blir jobbet på høytrykk utover høsten, og flere blir dratt inn i prosjektet.  Andre haller blir besøkt, bl.a. Sognahallen. På turen over fjellet har Arne og Jon med seg en kjent MIF-profil, Roar Norheim Larsen, på det tidspunktet aktiv politiker i Arbeiderpartiet. Initiativtakerne får nyttig informasjon om den økonomiske modellen i Sogndal, og spiren til å stifte et aksjeselskap ble sådd. Kanskje dette er en måte å få kommunen med på?

Mjøndalen Sport og Kultursenter AS blir stiftet 14.12.1998. Kommunen går inn med 4 millioner kroner som sin aksjekapital. MIF blir aksjeeier ved å spytte inn verdien av tomta på kr 4 millioner. Styret blir valgt med 3 representanter fra kommunen: Åge Ryghseter (leder), Ståle Henriksen og Øystein Følstad. MIFs representanter: Tore Walther Kristiansen, Øyvind Wike, Boye Skistad med Jon Opdahl som styrets sekretær.

Fra kommunen bistår Tor Harald Skaug med diverse utredninger for prosjektet.  

Arne Gunnar Sivertsen kommer inn i styret i mars 1999.

De neste to årene blir svært hektiske, med mer enn 50 styremøter og et uttall eksterne møter. Man kan trygt si at styret er ”hurtigarbeidende”. Styremøtene blir som regel avholdt tidlig på morgenen, før folk flest har stått opp.

Politisk blir det et turbulent år i Nedre Eiker i forbindelse med byggingen av Mjøndalshallen. Sparebanken Øst vil ha en kommunal lånegaranti på 22,6 millioner. Til slutt blir det sikret flertall i kommunestyret for dette, det sørget Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet for.  Men fortsatt tør man ikke å juble: Fylkesmannen må godkjenne lånegarantien. Denne godkjenningen kommer den 22. desember 1999, og blir årets julegave til MIF og bygda.

Byggingen av hallen ble satt i gang allerede i januar 2000, og den sto ferdig til bruk i januar 2001. 

Offisiell åpning av hallen var 3. mars 2001 med mange inviterte gjester, bl.a. Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, som åpnet hallen. Hallen hadde en totalkostnad på ca 60 millioner kroner og hadde ved åpningen et totalareal på ca 8.400 kvadratmeter med følgende fasiliteter:

            *Fotballhall (64 x 40 m) med kunstgress, 3 løpebaner og tribuner

            *Flerbrukshall (40 x 29 m) til håndball, innebandy, tennis, volleyball osv. + tribuner

            *Turnavdeling med grop

            *Klatrevegg

            *SATS treningssenter

            *Barnehage og SFO

            *Fysioterapi, naprapat og aromaterapeut

            *Kontorer og møterom

I 2006 ble avdelingen til treningssenteret utvidet med ca 600 kvadratmeter slik at totalarealet i vårt jubileumsår er ca 9.000 kvadratmeter.

Gjennom årene har det vært arrangert utallige fotballcuper, turneringer i både håndball og innebandy.  Buskerud Gymnastikk og Turnkrets leide i flere år hallene til stormønstringen Buskerud Trampetten – et kjempearrangement med nærmere 1000 deltakere fra hele landet. Aron Skimarked arrangeres i hallen årlig, og mange andre arrangementer avholdes også. Damelandslaget i håndball benyttet flerbrukshallen til samlinger før viktige turneringer ved flere anledninger. 

Skolene i Mjøndalen benytter seg av hallen på dagtid. Veiavangen ungdomsskole bruker både flerbrukshallen og fotballhallen til sine kroppsøvingstimer, Mjøndalen Skole benytter også flerbrukshallen til noen av sine kroppsøvingstimer. I tillegg så benytter SFO, Vassenga barnehage og MIF`s IFO hallen på dagtid.

På ettermiddagene og kveldene benytter idrettslag fra hele den nye storkommunen hallene til trening og kamp. i vinterhalvåret er det aktivitet i hallene hver dag fra kl 08.00 om morgenen til kl 23.00 om kveldene. MIF håndball og NOR 92 innebandy benytter flerbrukshallen som sin hjemmebane. I fotballhallen spiller flere av MIF fotballs barnelag sine hjemmekamper sommerstid.

Mjøndalen Sport og Kultursenter AS har en bygningsmasse som også kan ta imot utenomidrettslige arrangement, for eksempel konserter, messer, utstillinger.  Både DDE og Hellbillies har hatt konserter i Mjøndalshallen. Dette er en type arrangementer som sikrer driften og sørger for å holde utleieprisene til idretten på en forsvarlig nivå.     

Antall brukstimer i hallene er ca 5.500 per år.  Med en meget forsiktig anslag på 50 personer for hver brukstime, er det årlig ca 275 000 brukere – i tillegg kommer tilskuere til arrangementene og trening/kamper. Vi anslår at minst 350 000 mennesker besøker Mjøndalshallen årlig i forbindelse med trening, kamp og arrangement!

Til tross for 20 år med stor aktivitet, fremstår Mjøndalshallen som meget velholdt ikke minst takket være sterkt fokus på riktig bruk og etterlevelse av hallens ordensregler, samt at vedlikeholdet ikke har blitt forsømt. De siste årene har fasaden på bygget fått en oppjustering, alle 6 garderobene i bygget er pusset opp, gulvet i flerbrukshallen ble rehabilitert i 2017, begge hallene har fått moderne ledbelysning og mye mer. Kommende år skal taket rehabiliteres og det monteres snøfangere på taket. Skifte av gresset i fotballhallen skal også gjøres i nær fremtid..

Selv om det var skeptikere til byggingen av hallen både blant MIFs medlemmer og i Nedre Eiker kommune, kan man etter 20 års drift slå fast at dette prosjektet ble og er vellykket.  Driftsmessig har Mjøndalshallen hittil ikke vært noen økonomisk belastning for eierne. Selskapet har ikke måttet be om ytterligere økonomiske bidrag. Idrettsungdommen har fått helt andre forutsetninger til å drive fysisk aktivitet.  Idretter har fått betydelig vekst pga hallen, ikke minst innebandy og håndball.

Første håndballkamp i den nye hallen. MIF`s kaptein Ingeborg Gjone Johansen med avkast.
Åpen Idrettshall er populært. 3 ganger i uka i vinterhalvåret er hallen åpen etter skoletid for uorganisert aktivitet.
NOR 92 spillere sine hjemmekamper i eliteserien i Mjøndalshallen.
Aron Skimarked med sitt årlige utsalg i Mjøndalshallen

Flere nyheter fra Mjøndalshallen

Åpen hall

ÅPEN IDRETTSHALL

Hver mandag, onsdag og fredag kl 14.00-16.00 i perioden-november-april holdes det «Åpen idrettshall» i Mjøndalshallen. Tilbudet gjelder elever ved barne – og ungdomsskolene. Tilbudet følger skoleruta. Oppstart

LES MER »