RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HALLEN C-19

Følgende retningslinjer gjelder for brukere av Mjøndalshallen under Covid-19 pandemien:

Corona protokoll Mjøndalshallen

Last ned som PDF »

Her følger regler og retningslinjer for leietagere og brukere av Mjøndalshallen under Covid19 pandemien.

 • Alle brukere plikter å sette seg inn i – og forholde seg til de til enhver gjeldende regler og retningslinjer som både lokale- og nasjonale myndigheter legger til grunn for trening og aktivitet.
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til de enkeltes særforbunds koronavettregler.
 • Enhver beslutning av strengere art, tatt av Drammen kommune, eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer fra NIF/særforbund.
 • Ingen personer kan møte til trening/aktivitet med symptomer på luftveisinfeksjoner og/eller feber.
 • Antibac/håndsprit skal benyttes ved ankomst hallen.
 • Én metersregelen gjelder i alle deler av hallen, unntatt ved gjennomføring av trening (se forskriften §13: www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
 • Det skal være en ansvarlig trener/leder av hver gruppe. Vedkommende må være over 18 år.
 • Grupper som skal trene i hallen skal møte i kort tid før treningen starter og forlate hallen umiddelbart etter at treningen/aktiviteten er ferdig. Det er leders ansvar å påse dette.
 • Personer i grupper som skal begynne sin trening skal ikke blandes med de som er i ferd med å avslutte sin trening. Det er leders ansvar å påse dette.
 • Det maksimale antallet pr gruppe er anbefalt å være 20 stykker. Det er leders ansvar å påse at størrelsen på gruppa er forenelig med smittevernsregelen.
 • Hver gruppe har ansvar for at det føres navneliste på utøverne i gruppen, listene skal være tilgjengelig ved forespørsel
 • Vi ønsker færrest mulig tilskuere i hallen. Det tillates maks en foresatt pr spiller på trening.
 • Denne må registrere sitt besøk via QR-kode.
 • Andre som ikke skal trene eller være publikum, skal ikke være i hallen.
 • Alle leietagere har myndighet til bortvise personer som åpenbart ikke skal være i hallen.

I tillegg gjelder følgende i fotballhallen:

 • Alle som skal til trening i fotballhallen benytter hovedinngangen.
 • Alle som skal ut fra trening i fotballhallen benytter dør på baksiden av hallen(mot Vassenga)
 • Det er også praktisk om spillerne samler sitt personlige utstyr som flasker osv på langsiden mot p-plassen.

Flere nyheter fra Mjøndalshallen