Søknad om treningstider for sesongen 2016\2017

Dersom din klubb ønsker treningstid i vår fotballhall eller flerbrukshall sesongen 2016\2017 bes dette meddelt, primært på mail post@mjondalshallen.no innen fredag 13.mai 2016.

Priser pr time er som følger:

Fotballhall
Kr 905 for lag\klubber tilhørende i Nedre Eiker Kommune
Kr 965 for øvrige leietagere

Flerbrukshall
Kr 355 for lag\klubber tilhørende i Nedre Eiker Kommune
Kr 378 for øvrige leietagere

Vi tar sikte på å sende ut leieavtaler for 2016\2017 ila mai\juni.