Søknad om treningstider 2018/2019

Dersom din klubb ønsker å bli vurdert i tildelingen av treningstid i vår fotballhall eller flerbrukshall sesongen 2018/2019 bes dette meddelt, primært på mail til kjetil.andre.bergh@neiker.no
innen fredag 18.mai 2018.

 

Søker må oppgi.

  • Ønsket treningsdag(er)
  • Ønsket treningstid
  • Ønsket leieperiode(fra-til)

Priser pr time er som følger:
Fotballhall
Kr 945 for klubber tilhørende i Nedre Eiker Kommune
Kr 1007 for øvrige leietagere

Flerbrukshall
Kr 371 for klubber tilhørende i Nedre Eiker Kommune
Kr 394 for øvrige leietagere

 

Fordeling av treningstider foretas med bakgrunn i innkommende ønsker. Tildeling gjøres etter kriterier. Vi tar sikte på å sende ut leieavtaler for 2018/2019 ila mai og juni.

Dersom du ikke lenger er kontaktperson for din klubb, vennligst videresend mailen til ny kontaktperson.

Hvis det er spørsmål er det bare å ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Mjøndalen Sport og Kultursenter AS
Kjetil A. Bergh
Daglig leder
Tlf 32 23 75 00
Mob 913 31 243