Søknad om treningstider 2017/2018 sesongen

Dersom din klubb ønsker treningstid i vår fotballhall eller flerbrukshall sesongen 2017\2018 bes dette meddelt, primært på mail post@mjondalshallen.no innen fredag 12.mai 2017.

Priser pr time er som følger:

Fotballhall
Kr 927 for lag\klubber tilhørende i Nedre Eiker Kommune
Kr 988 for øvrige leietagere

Flerbrukshall
Kr 364 for lag\klubber tilhørende i Nedre Eiker Kommune
Kr 387 for øvrige leietagere

Vi tar sikte på å sende ut leieavtaler for 2017\2018 ila mai\juni.